Aanbod

– Cursussen gericht op eigen communicatie
Ik geef regelmatig cursussen aan mensen die in hun directe omgeving gebarentaal of ondersteunende gebaren willen gaan gebruiken. Deze cursussen vinden plaats in de huiselijke sfeer, en worden aangepast aan de behoeften van de groep. Afhankelijk van de situatie wordt gekozen voor Nederlandse Gebarentaal of voor Nederlands met Gebaren. De cursussen kunnen bijvoorbeeld uitkomst bieden voor:

  • gezinnen met een doof of slechthorend kind;
  • gezinnen met een kind met een taalontwikkelingsstoornis en/of problemen met articulatie;
  • slechthorende of dove mensen (met en zonder gehoorapparaat of cochleair implantaat) en hun naasten;
  • buren / collega’s / kennissen van dove of slechthorende mensen; 
  • mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten en/of begeleiders. 

Indien u gebaren(taal) wilt gaan gebruiken wegens gehoor- of taalspraakproblematiek, kunt u de cursussen in de meeste gevallen grotendeels vergoed krijgen. Neem hiervoor contact op met GGMD voor Doven en Slechthorenden en vraag bij hen een communicatietraining aan. In de regio Amsterdam kunt u om mij als docent vragen.

– Cursus babygebaren
Wist u dat baby’s eerder kunnen gebaren dan dat ze kunnen praten? Het eerste gesproken woordje komt meestal als het kindje ongeveer 12 maanden oud is. De drang om te communiceren is er echter al eerder! En omdat het vormen van woorden en klanken motorisch gezien vrij complex is, zijn jonge kinderen eerder in staat om te gebaren dan om te praten. Sinds kort maken veel ouders gebruik van deze kennis en leren ze gebaren die ze in de communicatie met hun kind kunnen gebruiken. Hartstikke leuk en leerzaam! Neem contact met mij op voor informatie over een cursus of workshop babygebaren bij u thuis, op het kinderdagverblijf of als babyshower!

– Workshops en lezingen
Ik geef workshops en lezingen over de volgende onderwerpen: Nederlandse Gebarentaal, Communiceren met ondersteunende gebaren, Babygebaren en Gebarentaalwetenschap.
In sommige workshops komen meerdere onderwerpen aan bod. In een workshop Nederlandse Gebarentaal wordt bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan communicatie met dove/slechthorende mensen in het algemeen, en aan Dovencultuur. En als een workshop bijvoorbeeld op een zorginstelling wordt gegeven, wordt er specifieke aandacht besteed aan gebaren die daar gebruikt kunnen worden. Er is ook een speciale workshop voor kinderen, waarin we spelenderwijs met gebaren aan de slag gaan.

De workshops kunnen door iedereen aangevraagd worden: mensen die het leuk vinden om gebaren te leren, mensen die met dove/slechthorende mensen werken, mensen die twijfelen of gebaren als communicatiemiddel bij hen past, scholen die meer willen weten over communicatie met dove/slechthorende leerlingen, zorginstellingen die te maken hebben met dove/slechthorende patiënten, etcetera.

De workshops zijn er in een korte (2 uur) en lange variant (5 uur) en worden meestal op locatie gegeven, maar overleg is altijd mogelijk.

– Activiteiten met/voor kinderen
Er zijn allerlei manieren om kinderen kennis te laten maken met gebaren(taal). Denk bijvoorbeeld aan gebarenspelletjes, voorlezen met gebaren, zingen met gebaren en expressie-spelletjes. Dit kan gedaan worden op uw school, kinderdagverblijf, naschoolse opvang, of bij u thuis. Ook kan ik een workshopreeks komen geven, waarbij de kinderen meer leren over doofheid en direct zelf aan de slag gaan met gebaren.

– Cursussen voor geïnteresseerden
Momenteel organiseer ik zelf geen cursussen voor geïnteresseerden. Neem gerust contact met mij op voor vragen, of om op de hoogte gehouden te worden!

Tarieven
Ik hanteer geen vaste tarievenlijst omdat de samenstelling van het tarief afhankelijk is van veel verschillende factoren: het type cursus of workshop, de locatie en duur hiervan, het aantal deelnemers, het materiaal, etcetera. U kunt echter altijd vrijblijvend contact met mij opnemen om naar kosten te informeren en/of een offerte aan te vragen!